+90 332 350 70 81

Sosyal Medyada Biz}

Ürünler

Bugünün işletmeleri geçmişte olduğundan daha fazla zorlukla karşı karşıya. Teknolojinin günümüz iş dünyasının hemen her yönü üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahip olmasıyla birlikte, hemen hemen her sektördeki kuruluşlar, iş gününe en iyi nasıl yaklaşılacağı konusunda mücadele ediyor. Modern...
İş Süreçleri Yönetimi (BPM) nedir? İş Süreçleri Yönetimi, Gartner tarafından tanımlandığı şekliyle iş süreçleri yönetimi (BPM), iş süreçlerini tasarlamak, modellemek, yürütmek, izlemek ve optimize etmek için çeşitli araçlar ve yöntemler kullanan bir disiplindir. Bir iş süreci, bir iş stratejisini desteklemek için...
İş analitiği (BA), bir kuruluşun verilerinin istatistiksel analize vurgu yaparak yinelemeli , metodik olarak araştırılmasıdır. İş analitiği, veriye dayalı karar vermeyi kullanan şirketler tarafından kullanılır. Veriye dayalı şirketler, verilerini kurumsal bir varlık olarak görür ve aktif olarak onu rekabet avantajına...
Proje yönetimi, yönetim teorisinin evriminde meşru bir yer edinmiştir. Proje yönetiminin ortaya çıkmasıyla eş zamanlı olarak yönetime “sistem yaklaşımı” olmuştur. Bu makalenin amacı, proje yönetimi ve sistem yaklaşımını bir proje yönetim sistemi açısından bir araya getirmenin bir yolunu önermektir . İlk olarak, “sistem yaklaşımına” kısa bir...
Maliyet Yönetimi Nedir? Maliyet yönetimi, proje maliyetlerini tahmin etme, tahsis etme ve kontrol etme sürecidir . Maliyet yönetimi süreci, bir işletmenin bütçe aşımı olasılığını azaltmak için gelecekteki harcamaları tahmin etmesine olanak tanır. Öngörülen maliyetler, bir projenin planlama aşamasında hesaplanır ve...
Müşteri Yönetimi Nedir? Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) , şirketinizin müşteriler ve potansiyel müşterilerle olan tüm ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir teknolojidir. Amaç basit: İşinizi büyütmek için iş ilişkilerinizi geliştirin. Bir CRM sistemi, şirketlerin müşterilerle bağlantıda kalmasına, süreçleri düzene...
Bir şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak, üretim karmaşık bir iştir. Temel bileşenleri bitmiş ürünlere dönüştürmek için insanları, malzemeleri, ekipmanı ve diğer birçok değişkeni içerir. Bazı durumlarda, üretim sadece birkaç adımdan oluşan basit bir süreç olabilir. Ancak çoğu üretim operasyonunda üretim, karmaşıklık katan çok sayıda...
MRP nasıl çalışır? Bir MRP sistemi, talep ve malzeme listesine (BOM) dayalı olarak hangi hammaddelerin, bileşenlerin ve alt montajların gerekli olduğunu ve bitmiş ürünlerin ne zaman monte edileceğini belirleyerek üretim üretim sürecini hızlandırır. Bunu üç ana soru sorarak yapar: İhtiyaç duyulan...
Envanter yönetimi, satın alınırken, üretilirken, depolanırken ve kullanılırken işletmenizin envanterini nasıl takip ettiğiniz ve kontrol ettiğinizdir. Satın almadan satışa kadar tüm mal akışını yönetir ve her zaman doğru zamanda doğru yerde doğru miktarda doğru öğeye sahip olmanızı sağlar. Envanter nedir? Envanter,...
Malzeme Listesi (BOM) nedir? Malzeme listesi (BOM), bir ürünü oluşturmak için gereken parçaların, öğelerin, montajların ve diğer malzemelerin kapsamlı bir listesi ile gerekli malzemelerin toplanması ve kullanılması için gerekli talimatların listesidir. Malzeme listesi, nihai bir ürün oluşturmak için tarif ve...
Satış yönetimi, satış personelini işe alma, eğitme ve motive etme, satış departmanı genelinde operasyonları koordine etme ve işletme gelirlerini artıran uyumlu bir satış stratejisi uygulama sürecidir. Satış, herhangi bir organizasyonun can damarıdır ve satış sürecini yönetmek, herhangi bir işletmenin en önemli...
İhtiyaç duyduğunuzda güvenilir ERP desteğine sahip olmanız, destek hizmeti teklifimizin önemli bir unsurudur. Yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir dizi hizmetler sunuyoruz. Telefon veya e-posta yoluyla ürün ve teknik desteği seçebilirsiniz. Eğitim ve danışmanlık, hizmet bazında gerektiği kadar...
12