+90 332 350 70 81

Sosyal Medyada Biz}

Endüstri 4.0 Çözümlerimiz Üretim Takip Verimlilik Analizi Maliyet Analizi Envanter Yönetimi Kapasite Planlama Kalite Kontrol Endüstri 4.0 Çözümlerimiz Üretim Takip Verimlilik Analizi Maliyet Analizi Envanter Yönetimi Kapasite Planlama Kalite Kontrol

Hakkımızda

Yalnızca Kurumsal Kaynak Planlaması [ERP] yazılım satıcısı olmaktan farklı olarak strateji uyumu ve uygulaması için aşamalı ve entegre bir yaklaşım sunarak her müşterinin benzersiz vizyonuna ulaşmasını sağlıyoruz. Her müşterinin benzersiz iş dönüşüm hedeflerine bağlı olarak, projelerine yukarıdan aşağıya stratejik yaklaşım veya aşağıdan yukarıya taktik yaklaşım esnekliği sunuyoruz. Bu amaçla, 2010 yılında işletmelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara iş süreçlerinde yardımcı olabilmek için işe başladık. Farklı sektörlerden ve teknolojilerden ediğimiz tecrübeler sayesinde bir çok işletmeye özel proje çözümleri ürettik. Benimsediğimiz "Her işletme özeldir" anlayışı ile işletmelere özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

DEVAMINI OKU
ÇÖZÜMLERİMİZ
Satış Yönetimi
Satış yönetimi kısaca satış konusunda etkili stratejiler oluşturmaya, bunları pratiğe dökmeye ve verdiği sonuçları analiz ederek yeni planlamalar yapmaya yönelik yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Stratejik satış yönetiminin ana amacı şirketin kaynaklarını maksimum verimlilikte kullanmak, iş çevresi ile uyum sağlamak ve satış performansını geliştirmektir. Dolayısıyla satış yönetiminde alınan kararlarda iş çevresinin faaliyetleri ve durumu da göz önünde bulundurulur.
İNCELE
Ürün Ağacı
MRP sistemi, ürünlere ilişkin malzemeleri gösteren malzeme listelerini kullanır. Öte yandan malzeme listelerinde olan bilgiler MRP sisteminde olduğu gibi aktarılmaz. Listelerdeki bilgilerin uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerekir. Bu yapıya Ürün Ağacı denir. ÜA basitçe tanımlamak gerekirse, bir ürünün üretimi için gerekli malzemelerin bir listesidir. Bu malzemeler; ham madde ve yarı ürün olabileceği gibi, doğrudan ürüne katılmayan ancak üretimi için gerekli bileşenlerden de oluşabilir.
İNCELE
Envanter Yönetimi
Stoklar, işletmelerin üretimden kaynaklı aksamalarını gidermek amacıyla elde tutulan değerlerdir. İşletmeler piyasadaki talebi karşılayabilmek için depolarında yeteri kadar stok bulundurmak zorundadır. Stok bulundurmanın işletmelere maliyeti oldukça fazladır. Buna karşılık stok bulundurmamanın da işletmelere aşırı maliyeti vardır. Bu ikilemlere düşmemek için işletmelerin doğru stok yönetimi ile karar vermeleri gerekmektedir.
İNCELE
Malzeme Planlama
İşletmelere yönelik; üretkenliği artırmak için tasarlanmış, bilgisayar tabanlı bir envanter yönetim sistemidir. Şirketler, hammadde miktarlarını tahmin etmek ve teslimatlarını programlamak için malzeme ihtiyaç planlama sistemlerini kullanır.
İNCELE
Üretim Yönetimi
Üretim yönetimi, mal veya hizmet üreten işletmenin en fonksiyonel, en ekonomik ve katma değeri en yüksek olacak şekilde üretim yapabilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesidir. Eldeki makine, insan gücü gibi mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktarda mamülün/hizmetin, istenilen kalitede ve istenilen zamanda üretilmesi için işletmelerin üretim yönetimi çalışması oldukça önemlidir.
İNCELE
Müşteri Yönetimi
Günümüz iş dünyasında yaygınlaşan ticaret, aynı sektördeki kuruluşların sayısının artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması ve değişmesi işletmelerin işlerinin zorlaşmasına sebep olmuş, müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. İşletmelerin devamlılığını sağlayabilmeleri, bulunduğu sektörde ayakta durabilmeleri, marka oluşturmaları, marka değerlerini korumaları ve marka değerini yükseltme hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmeleri mevcut müşterilerini elinde tutmak ve yeni müşteriler edinmekle mümkün olmakta bu da mutlak müşteri memnuniyetinden geçmektedir.
İNCELE
Maliyet Yönetimi
Maliyet yönetimi, ürün maliyetlerini doğru tespit etmek, üretim süreçlerini geliştirmek, israfı önlemek, maliyet unsurlarını belirlemek, gelir- gider kontrolünü gerçekleştirmek ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak maliyet yönetimi, maliyetlerin planlanmasını, yönetimini ve azaltılmasını hedefler denilebilir.
İNCELE
Proje Yönetimi
Proje, birden fazla yapılacak görev aşamalarının planlandığı, yapıldığı ve tüm bu aktivitelerin belirli bir amaca ulaşmaya yönelik oluşturulduğu faaliyetler bütünüdür. Projeler, istenen değişiklikleri organize bir şekilde ve daha düşük başarısızlık olasılığı ile yapmamıza yardımcı olur. Bir ortama istenen değişikliği kontrollü bir şekilde uygulama girişimidir. Projeleri kullanarak faaliyetlerimizi planlayabilir ve yapabiliriz. Proje, bir tür somut veya soyut bir sonuç (benzersiz bir ürün, hizmet, fayda, rekabet avantajı vb.) üretmek için yapılan geçici, benzersiz ve aşamalı bir girişim veya çabadır. Genellikle, belirli bir süre boyunca yürütülmesi planlanan ve maliyet, kalite, performans ve diğerleri gibi belirli gereksinimler ve sınırlamalar dahilinde planlanan bir dizi birbiriyle ilişkili görevi içerir.
İNCELE
Depo Yönetimi
Depo Yönetim Sistemleri, tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini sağlamaktadır. Barkod ve RF iletişim teknolojileri ile birlikte kullanıldığında depolama ve dağıtım lojistik verimini azami seviyeye çıkarabilmekte ve dağıtım kanallarının etkin yönetiminde rekabet avantajı yaratmaktadır.
İNCELE
İŞ ANALİTİĞİ
İş analitiği (business analytics), işletmelerin doğru bilgiler ve hızlı karar verme yeteneği elde etmesini sağlayacak şekilde mevcut verilerin analiz edilip raporlanmasını sağlar. Bu veriler hem müşteri davranışlarını ve taleplerini anlamak hem de işletmenin performansını değerlendirmek açısından önem arz etmektedir.
İNCELE
Süreç Yönetimi
Süreç kavramını, “Girdileri olan, bunlara değer kazandıran ve sonucunda çıktı elde edilen faaliyetler serisi veya aktiviteler,” olarak tanımlamamız mümkündür. Bir diğer deyişle “Süreç”, ürüne değer katan bir dönüşüm aşamasıdır. Şirketler, amaçlanan bir çıktıyı elde etmek için çeşitli girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetler yürütürler. Bununla birlikte süreç tanımı aşağıdaki özellikleri de barındırmaktadır.
İNCELE
Döküman Yönetimi
İşletmenizde günde kaç doküman işlemden geçiyor? Çalışanlarınız toplantı, sunum, müşteri ziyareti gibi durumlarda ne kadar belge kullanıyor? Finans ve muhasebe departmanlarınız her ay kaç fatura, sözleşme, teklif dosyası hazırlayıp ilgili bölümlerle paylaşıyor? Dijitalleşme çağında özellikle yoğun doküman iş akışı trafiğine sahip işletmeler için çalışanların ortak dokümanları görüntülemelerini ve farklı lokasyonlarda bulunsalar dahi gerekli belgeler üzerinde değişiklik yapıp birbirleriyle paylaşabilmelerini olanaklı kılan gelişmiş doküman yönetimi sistemleri; verimliliği artırmanın, maliyetleri kontrol altında tutmanın ve dolayısıyla rekabetin gerisinde kalmamanın en önemli araçları olarak ön plana çıkıyorlar.
İNCELE
Bakım Yönetimi
İşletme içinde makine, bağlı ekipman, kalıp ve araçlar bakıma alındığı veya arıza yaptığında bununla ilgili öncesi ve sonrasında yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınması mümkün kılınmıştır. İşletmelerin karlılığını etkileyen en önemli faktörlerden biri de kendi ekipmanlarını takip edebilmesi ve yönetebilmesidir. İlk başlarda evrak ve dokuman ile takip edilmeye çalışılan bu süreç zamanla içinden çıkılamaz bir hal aldığında oldukça detaylı bir programının gereksimi ortaya çıkar. Karmaşık ve zor süreçlerin tümü kontrol altına alınabilir. Bakım Yönetim Sistemi bir işletmenin gereksinim duyabileceği bütün detayları en kolay şekilde takip edebilecek özelliklerde tasarlanmıştır.
İNCELE
REFERANSLARIMIZ